Zpracování osobních údajů

Přečtěte si prosím tyto uvedené informace o zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje neposkytujeme mimo portál Srdcetvor.cz, kromě případů, kdy si přejete poskytnout své osobní údaje jinému subjektu pokud na to máme váš souhlas a nebo v případě, že nám to ukládá právní předpis.

 

Provozovatel a správce osobních údajů

Pavel Kopačka DiS, ČSA 307, 391 81 Veselí nad Lužnicí, IČO: 75258781, reg číslo UOOU: 00053811 (dále jen provozovatel).

Svoje práva můžete uplatnit písemnou poštou na adresu provozovatele a nebo pomocí emailu.

Kontakty:

Adresa: Pavel Kopačka DiS, ČSA 307, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Email: pavel@srdcetvor.cz

 

Registrace

Při registraci získáváme od uživatele tyto údaje:
Email - neveřejný údaj, slouží k jednoznačné identifikaci uživatele pro přihlášení
Heslo - neveřejný údaj, heslo je ukládáno v zašifrované podobě a slouží pro přihlášení uživatele
Uživatelské jméno - veřejný údaj, pod tímto údajem uživatel vystupuje na portálu např. v komentářích, profilu objednávkách, atd..

Bez těchto údajů si není možné vytvořit uživatelský účet na portálu. Tyto údaje nejsou dále nikomu poskytovány.

 

Objednávka

Pro objednávku zboží získáváme od kupujícího tyto údaje:
Fakturační údaje: Jméno, Příjmení, Ulice, Město, PSČ, Stát, Firma, IČO, DIČ
Kontaktní údaje: Email, Telefon
Dodací adresa (volitelné): Jméno, Příjmení, Ulice, Město, PSČ, Stát, Firma

Tyto údaje jsou dostupné jen prodejci u kterého je zakoupeno dané zboží, který je potřebuje pro odeslání objednávky a vystavení faktury. Tyto údaje nejsou dále nikomu poskytovány ani využívány pro marketingové účely.

Tyto údaje jsou nutné pro uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, pokud nedojde k poskytnutí těchto údajů v nákupním procesu, není možné uzavřít kupní smlouvu a tak realizovat objednávku.

 

Vytvoření obchodu

Pokud si chce prodejce vytvořit na portálu svůj obchod, je potřeba vyplnit tyto údaje.

Název obchodu

Popis obchodu

Fakturační údaje: Titul, Jméno, Příjmení, Ulice, Město, PSČ, Stát, Email, Telefon

Firemní údaje: Firma, IČO, DIČ

Bankovní údaje: Název banky, číslo účtu, SWIFT, IBAN

Takto zadané údaje si může prodejce sám kdykoliv upravovat, kromě názvu obchodu, který upravuje pouze provozovatel portálu na základě žádosti prodejce. Tyto údaje nejsou dále nikomu poskytovány.

 

Údaje pro nákup

Fakturační údaje: Jméno, Příjmení, Ulice, Město, PSČ, Stát, Firma, IČO, DIČ
Kontaktní údaje: Email, Telefon
Dodací adresa (volitelné): Jméno, Příjmení, Ulice, Město, PSČ, Stát, Firma

Tyto údaje si může přihlášený uživatel sám vyplnit a slouží jako šablona údajů pro automatické předvyplnění v objednávce. Uživatel si sám může údaje kdykoliv změnit nebo vymazat. Tyto údaje nejsou dále nikomu poskytovány.

 

Peněženka

Pokud si chce uživatel dobít kredit do své peněženky je nutné zadat tyto údaje:
Fakturační údaje: Titul, Jméno, Příjmení, Ulice, Město, PSČ, Stát, Email, Telefon, Firma, IČO, DIČ
Slouží pro vystavení zálohové platby a faktury uživateli provozovatelem portálu.
Uživatel si sám může údaje kdykoliv změnit nebo vymazat. Tyto údaje nejsou dále nikomu poskytovány.

 

Odesílání newsletteru

Pokud uživatel vyplní ve formuláři pro zasílání newsletteru svoji emailovou adresu a zaškrtne políčko, že souhlasí se zasíláním newsletterových zpráv, budou mu poté zasílány jen zprávy od portálu Srdcetvor.cz
Uživatel může kdykoliv ukončit odebírání zpráv odhlášením z newsletteru pomocí odkazu pro odhlášení, který je dostupný v každé zasílané zprávě.

 

Zrušení obchodu

Prodejce může kdykoliv požádat provozovatele o zrušení svého obchodu. Může tak učinit pomocí vnitřní pošty, nebo své emailové adresy, kterou uvedl při registraci. Pomocí vnitřní pošty lze poslat požadavek uživateli Srdcetvor.cz, pomocí emailu na adresu pavel@srdcetvor.cz. Požadavek bude provozovatelem u prodejce ověřen a následně poté realizován.

 

Zrušení uživatelského účtu

Uživatel může kdykoliv požádat provozovatele o zrušení svého účtu. Může tak učinit pomocí vnitřní pošty, nebo své emailové adresy, kterou uvedl při registraci. Pomocí vnitřní pošty lze poslat požadavek uživateli Srdcetvor.cz, pomocí emailu na adresu pavel@srdcetvor.cz

 

Vymazání údajů

Uživatel může kdykoliv požádat provozovatele o vymazání jakýchkoliv svých údajů. Pokud se bude jednat o údaje nutné pro provozování obchodu, bude tento obchod zrušen. V případě údajů nutných pro uživatelský účet, bude tento účet zrušen.
Je možné tak učinit pomocí vnitřní pošty, nebo své emailové adresy, kterou uživatel uvedl při registraci. Pomocí vnitřní pošty lze poslat požadavek uživateli Srdcetvor.cz, pomocí emailu na adresu pavel@srdcetvor.cz

 

Doba po kterou jsou vaše osobní údaje uloženy

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

 

Lhůta na odpověď

Vyjádření nebo odpověď na vaše dotazy vám poskytneme co nejdříve, nejdéle však do jednoho měsíce od data přijetí dotazu.

 

Tento dokument bude pravidelně aktualizovaný. Stav ke dni 2.5.2018